Προϊόντα – Δέσμευση Ποιότητας

COURBI Ηλεκτρολογικό Υλικό Υψηλής Ποιότητας.

Προϊόντα

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των ειδικών της COURBI και των συνεργατών της, αλλά και ο ενδελεχής έλεγχος σε κάθε στάδιο της παραγωγής με τη βοήθεια υπερσύγχρονων προγραμμάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης, αποτελούν εγγύηση ποιότητας για κάθε προϊόν που φτάνει στα χέρια των πελατών.

Τα προϊόντα της COURBI πρωταγωνιστούν οχι μόνο στην Ελληνική,
αλλα και στην Παγκόσμια αγορά του Hλεκτρολογικού Υλικού, καθ’ όσον διέπονται από σταθερή και αξιόπιστη πιστοποιημένη ποιότητα, αναγνωρισιμότητα, πρωτοποριακό τρόπο σχεδιασμού, εξαιρετική σχέση ποιότητας κατασκευής και τιμής πώλησης, λειτουργικότητα στην εγκατάσταση.

Δέσμευση Ποιότητας

Για την COURBI η ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε ένα από τα
τμήματα που αποτελούν την εταιρεία. Στόχος της συνεχούς βελτίωσης σε
όλες τις εταιρικές διαδικασίες είναι η ικανοποίηση των πελατών. Για να εξασφαλιστεί, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα:

  • Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.
  • Δήλωση συμμόρφωσης CE για όλα τα προϊόντα.
  • Διεξαγωγή αυστηρών και συστηματικών εσωτερικών ελέγχων.
  • Μόνιμη συνεργασία με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια για
    επιβεβαίωση συμμόρφωσης με τους κανόνες CENELEC και την οδηγία LVD 2014/35/ΕU.