Κατάλογοι & Φυλλάδια

COURBI Κατάλογοι

Κατάλογος

Διαμορφώσιμοι Σωλήνες - Spiral

Ευθύγραμμοι Σωλήνες & Εξαρτήματα

Ημιάκαμπτοι Σωλήνες Μπετού

Ειδικοί Εύκαμπτοι Σωλήνες

Υλικά Halogen Free

Κουτιά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εγκαταστάσεων Ξηράς Δόμησης

Στεγανά Κουτιά & Εξαρτήματα

Κανάλια Διανομής Καλωδίων

Υλικά Υπόγειων Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Μεταλλικοί Σωλήνες & Εξαρτήματα

Μεταλλικές Σχάρες & Εξαρτήματα

COURBI Ειδικές Εφαρμογές

Υλικά Εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.

Υλικά Εγκαταστάσεων Security - CCTV - Vsat Systems

Υλικά Εγκαταστάσεων FIBER To The HOME - FTTH

Υλικά Εγκαταστάσεων Ξηράς Δόμησης

COURBI Φυλλάδια

Υλικά Halogen Free

Υλικά Ξηράς Δόμησης

Νέο κουτί διακοπτών SUPER ECO

Νέα σειρά Στεγανών κουτιών MINI