Προϊόντα

Διαμορφώσιμοι Σωλήνες Spiral

Πλαστικοί σωλήνες Εγκατάστασης και Διέλευσης καλωδιώσεων κυματοειδής (Spiral)

Learn more

Ευθύγραμμοι Σωλήνες & Εξαρτήματα

Πλαστικοί σωλήνες Εγκατάστασης και Διέλευσης καλωδιώσεων – Εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης τους.

Learn more

Ημιάκαμπτοι Σωλήνες Μπετού

Πλαστικοί σωλήνες Εγκατάστασης και Διέλευσης καλωδιώσεων εντός Σκυροδέματος, ημιάκαμπτοι κυματοειδής (Spiral).

Learn more

Ειδικοί Εύκαμπτοι Σωλήνες

Πλαστικοί σωλήνες Εγκατάστασης και Διέλευσης καλωδιώσεων Εύκαμπτοι, Σπειροειδής.

Learn more

Σωλήνες ΗALOGEN Free

Πλαστικοί σωλήνες Εγκατάστασης και Διέλευσης καλωδιώσεων Spiral και Ευθύγραμμοι απουσίας Αλογόνων οξέων κατά την καύση τους.

Learn more

Κουτιά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Πλαστικά κουτιά Εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού και Διακλάδωσης καλωδιώσεων.

Learn more

Υλικά Εγκαταστάσεων Ξηράς Δόμησης

Πλαστικά κουτιά Εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού και Διακλάδωσης καλωδιώσεων – Πλαστικοί Σωλήνες και εξαρτήματα διέλευσης καλωδίων.

Learn more

Στεγανά Κουτιά Διακλάδωσης

Πλαστικά κουτιά Διακλάδωσης καλωδιώσεων και Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών.

Learn more

Κανάλια Διανομής Καλωδίων

Πλαστικά Προφίλ με καπάκι διέλευσης καλωδιώσεων.

Learn more

Υλικά Υπόγειων Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Πλαστικοί σωλήνες Μονού και Διπλού τοιχώματος – Εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης – Φρεάτια Διακλάδωσης καλωδιώσεων.

Learn more
Sliding Image Sliding Image

We are commited to quality

The company aims to continuously improve customers satisfaction.