10. Υλικά Υπόγειων Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Ημιάκαμπτοι Σωλήνες Μονού ή Διπλού Τοιχώματος – Εξαρτήματα Σύνδεσης & Στήριξης Σωλήνων – Εξαρτήματα Εγκατάστασης Δικτύων