05. Υλικά Halogen Free

Ημιάκαμπτοι & Ευθύγραμμοι Σωλήνες Halogen Free (Δεν Περιέχουν Αλογόνα) – Στεγανά Κουτιά Εγκαταστάσεων – Εξαρτήματα Σύνδεσης & Στήριξης

Σειρά ECO – Ημιάκαμπτοι & Ευθύγραμμοι Σωλήνες Halogen Free (Δεν Περιέχουν Αλογόνα) – Στεγανά Κουτιά Εγκαταστάσεων – Εξαρτήματα Σύνδεσης & Στήριξης