ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90° – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Καμπύλη 90° Ευθύγραμμων Σωλήνων
  • Κάμψη 90° εγκατάστασης δικτύου σωλήνων
  • Δομείται από έλασμα Γαλβανισμένου Χάλυβα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Εσωτερικές – Oικιακές – Bιομηχανικές
  • Εργασίες σε απαιτητικό περιβάλλον
  • Μη διάδοση Φλόγας, Άκαυστες

Συνημμένα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Δήλωση Συμμόρφωσης

ΚΩΔΙΚΟΣΤΥΠΟΣEΞ.ΔM ΣΩΛΗΝΑΜ.Μ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19-20120-0121/2"Ø1/2"mmΤΜΧ1
19-20121-034 3/4"Ø3/4"mmΤΜΧ1
19-20122-1001"Ø1"mmΤΜΧ1
19-20123-1141-1/4"Ø1-1/4"mmΤΜΧ1
19-20124-1121-1/2"Ø1-1/2"mmΤΜΧ1
19-20125-2002"Ø2"mmΤΜΧ1