ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ T

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Ειδική ένωση Δικτύου Σωλήνων ΤΑΦ
  • Διαιρούμενη σε 2 μέρη – Έλεγχος καλωδιώσεων
  • Παράγεται από Χλωριούχο Πολυβινύλιο (U-PVC)
  • Μη διάδοση φλόγας, Αυτοσβηνόμενο
  • Συνεργάζεται με Spiral και Ευθύγραμμους Σωλήνες

Συνημμένα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Δήλωση Συμμόρφωσης

ΚΩΔΙΚΟΣΤΥΠΟΣEΞ.ΔΙΑMΕΤΡΟΣ
ΣΩΛΗΝΑ mm
ΧΡΩΜΑΜ.M.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
37-20001-0161616ΓΚΡΙΤΜΧ10
37-20002-0202020ΓΚΡΙΤΜΧ10
37-20003-0252525ΓΚΡΙΤΜΧ10
37-20004-0323232ΓΚΡΙΤΜΧ5