ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΟΙ – HDG

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Μεταλλικός, Ευθύγραμμος σωλήνας
 • Δομείται από εξέλαση Προγαλβανισμένου Χάλυβα
 • Επιπλέον επεξεργασία με Θερμό Γαλβάνισμα
 • > HDG – ISO 1461
 • Κατάλληλος για εργασίες σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Αντοχή σε εξωτερικές ατμοσφαιρικές συνθήκες
 • Μη διάδοση Φλόγας, Άκαυστος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Εσωτερικές, Εξωτερικές – Oικιακές – Bιομηχανικές
 • Διέλευση, Διαχείριση, Προστασία καλωδιώσεων
 • Παροχές, Πίνακες, Αυτοματισμοί, Μηχανήματα
 • Ξύλινες κατασκευές, Θερμό Περιβάλλον, Οδοποιία
 • Προστασία από Τρωκτικά & Αντίξοες συνθήκες
 • Δημιουργία Δικτύου με εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης

Συνημμένα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Δήλωση Συμμόρφωσης

ΚΩΔΙΚΟΣΤΥΠΟΣEΞ.ΔM Ømm ΕΣ.ΔM Ømm ΠΑΧΟΣmmΜ.Μ.ΜΗΚΟΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19-20060-0121/2"17,915,81,07Μ330
19-20061-0343/4"23,420,91,25Μ330
19-20062-1001"29,526,61,45Μ330
19-20063-1141-1/4"38,3351,65Μ315
19-20064-1121-1/2"44,240,81,65Μ315
19-20065-2002"55,852,51,65Μ33