ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΟΙ – PG

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Μεταλλικός, Ευθύγραμμος σωλήνας
  • Δομείται από εξέλαση Προγαλβανισμένου Χάλυβα
  • Κατάλληλος για εργασίες σε απαιτητικό περιβάλλον
  • Μη διάδοση Φλόγας, Άκαυστος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Εσωτερικές – Oικιακές – Bιομηχανικές
  • Διέλευση, Διαχείριση, Προστασία καλωδιώσεων
  • Παροχές, Πίνακες, Αυτοματισμοί, Μηχανήματα
  • Ξύλινες κατασκευές, Θερμό Περιβάλλον, Οδοποιία
  • Προστασία από Τρωκτικά & Δυσμενής συνθήκες
  • Δημιουργία Δικτύου με εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης

Συνημμένα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Δήλωση Συμμόρφωσης

ΚΩΔΙΚΟΣΤΥΠΟΣEΞ.ΔM Ømm ΕΣ.ΔM Ømm ΠΑΧΟΣmmΜ.Μ.ΜΗΚΟΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19-20050-0121/2"17,915,81,07Μ330
19-20051-0343/4"23,420,91,25Μ330
19-20052-1001"29,526,61,45Μ330
19-20053-1141-1/4"38,3351,65Μ315
19-20054-1121-1/2"44,240,81,65Μ315
19-20055-2002"55,852,51,65Μ33